Projecte

PLA D'ESTUDIS BÀSIC

El programa bàsic es basa en la sensibilització, iniciació i llenguatge musical i les classes d'instrument individual. A aquest programa bàsic. De manera opcional, es recomana que els alumnes que cursen programa bàsic complementin la formació fent classes de coral i/o combo.

SENSIBILITZACIÓ

P3: 30'/setmana
P4: 45'/setmana
P5: 1h/setmana (conté taller instrumental)

INICIACIÓ
I: 1h/setmana llenguatge + 1/2 h instrument individual (el primer trimestre pot ser rotatiu)
II: 1,5h/setmana llenguatge + 1/2 h instrument individual

LLENGUATGE ELEMENTAL

1er: 1,5h/setmana llenguatge + 1/2 h instrument individual + 1 h coral infantil o bé 1h combo (opcional)
2n: 1,5h/setmana llenguatge + 1/2 h instrument individual + 1 h coral infantil o bé 1h combo (opcional)
3r: 2h/setmana llenguatge + 3/4 h instrument individual + 1 h coral infantil o bé 1h combo (opcional)
4t: 2h/setmana llenguatge + 3/4 h instrument individual + 1 h coral infantil o bé 1h combo (opcional)
Nota 1: La participació a la coral infantil o al combo juvenil és opcional i és gratuït pels alumnes que cursen el programa bàsic.
Nota 2: La durada de les classes individuals planificada per defecte és orientativa i serà acordada amb la família.
Nota 3: Les classes de llenguatge a partir d'iniciació II contenen treball de grup instrumental (cal portar l'instrument en aquestes classes de llenguatge).

LLENGUATGE MITJÀ

1er: 2h/setmana llenguatge + 1h d'instrument individual + 1 h coral juvenil o bé 1 h combo adults (opcional)
2n: 2h/setmana llenguatge + 1h d'instrument individual + 1 h coral juvenil o bé 1 h combo adults (opcional)

PLA D'ESTUDIS LLIURE

LLENGUATGE INDIVIDUAL ADAPTAT
INSTRUMENT INDIVIDUAL
CORAL INFANTIL / JUVENIL
COMBO JUVENIL / ADULT
TIMBUS / TAM (grups de percussió)