Tarifes
PREUS 2018 – 2019
L’Aula Musical segueix el calendari escolar que dictamina el Departament d’Ensenyament en les seves disposicions anuals. De l’aplicació del Calendari Escolar general i del propi del centre en resulten 32 setmanes hàbils que l’escola garanteix a tots els seus alumnes sigui quina sigui la seva adjudicació horària.


MATRÍCULA DE 45
MATRÍCULA 2n. GERMÀ 23€

I DEU MENSUALITATS SEGONS LES TAULES SEGÜENTS:


PLA D'ESTUDIS BÀSIC

NIVELLS SENSIBILITZACIÓ i INICIACIÓ *
PREU
SENSIBILITZACIÓ P3: 30'/setmana


15€
SENSIBILITZACIÓ P4: 45'/setmana


22,50
SENSIBILITZACIÓ P5: 1h/setmana (conté taller instrumental)
1H setmana+1/4h d'instrument
30€
50,50€

INICIACIÓ I: 1h/setmana llenguatge + 1/2h instrument individual
(el primer trimestre pot ser rotatiu)
45'/setmana llenguatge+1/2h instrument individual

68€
57€
INICIACIÓ II: 1,5h/setmana llenguatge + 1/2h instrument
individual
1H1/4/setmana llenguatge+1/2h instrument
individual
81€
71€

- 1 -


NIVELLS ELEMENTAL *
PREU 1/2h instrument
PREU
3/4h instrument
PREU
1h instrument
1r. : 1,5h/setmana llenguatge +
instrument individual +
1h cant coral infantil o bé 1h combo
juvenil (opcional)


81€

88,75€

104,25€
2n. : 1,5h/setmana llenguatge +
d'instrument individual +
1 h cant coral juvenil o bé 1h combo
adults (opcional)


81€

88,75€

104,25€
3r. : 2h/setmana llenguatge +
instrument individual +
1h coral infantil o bé 1h combo
juvenil (opcional)


95€

100,75€

106€
4t. : 2h/setmana llenguatge +
instrument individual +
1h coral infantil o bé 1h combo
juvenil (opcional)


95€

100,75€

106€


NIVELLS MITJÀ *
PREU
1r. : 2h/setmana llenguatge + 1h d'instrument individual +
1h coral juvenil o bé 1h combo adults (opcional)


106€
2n. : 2h/setmana llenguatge + 1h d'instrument individual +
1h coral juvenil o bé 1h combo adults (opcional)


106€

- 2 -


PLA D'ESTUDIS LLIURE

LLENGUATGE INDIVIDUAL ADAPTAT
PREU
30'/setmana41€
45'/setmana


61,50€


60'/setmana82€
90'/setmana


123€
INSTRUMENT INDIVIDUAL
PREU
30'/setmana


41€
45'/setmana61,50€
60'/setmana


82€
75'/setmana


103€
90' / setmana


123€
120' / setmana


142€
LLENGUATGE COL·LECTIU *
PREU
1,5h / setmanals


40€
2h / setmanals


54€

- 3 -


TALLERS
PREU
Alumnes del Pla d'estudis lliure.
CANT CORAL INFANTIL / JUVENIL


26,75€

13,40€
COMBO JUVENIL / ADULT


26,75€

13,40€
TIMBUS / TAM ( grups de percussió )


26,75€

13,40€* Les classes col·lectives estaran formades per un mínim de 4 alumnes.- 4 -