TarifesPREUS 2017 – 2018

L’Aula Musical segueix el calendari escolar que dictamina el Departament d’Ensenyament en les seves disposicions anuals. De l’aplicació del Calendari Escolar general i del propi del centre en resulten 32 setmanes hàbils que l’escola garanteix a tots els seus alumnes sigui quina sigui la seva adjudicació horària.


MATRÍCULA DE 45€
MATRÍCULA 2n. GERMÀ 23€

I DEU MENSUALITATS SEGONS LES TAULES SEGÜENTS:


   PLA D'ESTUDIS BÀSIC

   NIVELLS SENSIBILITZACIÓ i INICIACIÓ
PREU
   SENSIBILITZACIÓ P3: 30'/setmana

15€
   SENSIBILITZACIÓ P4: 45'/setmana

22,50€
   SENSIBILITZACIÓ P5: 1h/setmana (conté taller instrumental)

30€
   INICIACIÓ I: 1h/setmana llenguatge + 1/2h instrument individual
                         (el primer trimestre pot ser rotatiu)

61€
   INICIACIÓ II: 1,5h/setmana llenguatge + 1/2h instrument
                           individual

70€

   NIVELLS ELEMENTAL
PREU  1/2h instrument
PREU
3/4h instrument
PREU  
1h instrument
   1r. : 1,5h/setmana llenguatge +
           instrument individual +        
           1h cant coral infantil o bé 1h combo
           juvenil (opcional)

70€
76€
86,50€
   2n. : 1,5h/setmana llenguatge +
           d'instrument individual +
           1 h cant coral juvenil o bé 1h combo
           adults (opcional)

70€
76€
86,50€
   3r. : 2h/setmana llenguatge +
           instrument individual +
           1h coral infantil o bé 1h combo
           juvenil (opcional)

79€
86€
96€
   4t. : 2h/setmana llenguatge +
           instrument individual +
          1h coral infantil o bé 1h combo
          juvenil (opcional)

79€
86€
96€

   NIVELLS MITJÀ
PREU
   1r. : 2h/setmana llenguatge + 1h d'instrument individual +
          1h coral juvenil o bé 1h combo adults (opcional)

96€
   2n. : 2h/setmana llenguatge + 1h d'instrument individual +
           1h coral juvenil o bé 1h combo adults (opcional)

96€   PLA D'ESTUDIS LLIURE

   LLENGUATGE INDIVIDUAL ADAPTAT
PREU
      30'/setmana


41€
     45'/setmana

55€
     60'/setmana

72€
     90'/setmana

103€
   INSTRUMENT INDIVIDUAL
PREU
     30'/setmana

41€
     45'/setmana

55€
     60'/setmana

72€
     75'/setmana

103€
     90' / setmana

110€
     120' / setmana

120€
    LLENGUATGE COL·LECTIU
PREU
     1,5h / setmanals

40€
     2h / setmanals

54€

   TALLERS
PREU
Alumnes del Pla d'estudis lliure.
   CANT CORAL INFANTIL / JUVENIL

26,75€
13,40€
   COMBO  JUVENIL / ADULT

26,75€
13,40€
   TIMBUS / TAM ( grups de percussió )

26,75€
13,40€